Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://zergebarat.hu.

A weboldal semmiféle személyes információt nem gyűjt, nem tárol.

A statisztikai adatgyűjtés és elemzés a Google Analytics szolgáltatás használatával történik. A weboldalak látogatása során kapott adatokat Adatkezelő illetve Adatfeldolgozó nem azonosítja konkrét személyekkel, azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon lehet elemezni.

A Google Analytics működéséről részletes információ elérhető az alábbi weboldalon:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage